درحال پردازش...
۱۰۰۰۰ تومان، جلو
کیف پول سخنگو
داروین والت فارسی
شادیار خدایاری
-همکار بنیاد آرتاوه برای تولید اپ
فناوری تنها راهی است که می تواند به سرعت زندگی افرادی را که با ناتوانی جسمانی مواجه هستند بهبود بخشد و به آنها کمک کند مستقلتر و با کیفیت بهتری زندگی کنند.
با شادیار آشنا شوید

به سفارش مرکز مجازی نابینایان ایران، توسط گروه آرتاوه با همکاری بانک مرکزی و پژوهشکده عصای سفید